"... Njo le bom ves čas življenja
ljubil iz srca globin:
ljuba moja je - Slovenija,
jaz pa Slave zvest sem sin!"
(Simon Gregorčič - Eno devo le bom ljubil)

 

Naši posnetki


Osnovna stran

Napovednik

Zgodovina okteta

Člani okteta

Nekdanji pevci

Posnetki

Naši pokrovitelji

O Gregorčiču

 

Pišite nam

 

Zgoščenke, kasete ali posnetki kar tako...

Zgoščenka "Njen venček" je izšla 26.12.2012 v samozaložbi, ob 35. obletnici okteta. Na njej je 15 pesmi, od tega 14 ljubezenskih in (za korajžo) en venček slovenskih napitnic.

Posneta je bila v cerkvi Sv. Duha na Libušnjah. Snemal, obdelal in montiral je Metod Bajt.

Zgoščenka "Njen venček" je nastala pod umetniškim vodstvom Mateja Kavčiča.


Zgoščenka "30 let - v živo"
je izšla 26.12.2012 v samozaložbi in sicer kot dodatek zgoščenke "Njen venček". Na njej je 15 pesmi, ki jih je oktet v živo zapel na 30 letnici 26.12.2007 in sicer v osnovni šoli Simona Gregorčiča v Kobaridu.

Snemal je Ciril Bajt, obdelal in montiral pa Metod Bajt, ki je bil v času nastanka posnetkov tudi umetniški vodja okteta.


Zgoščenka "25 let"
je izšla v samozaložbi leta 2003, ob 25. obletnici okteta. Na njej je 18 pesmi, po številu prevladujejo priredbe slovenskih ljudskih, sledijo jim sodobne slovenske umetne ter dve renesančni pesmi.

Posneta je bila v cerkvi Sv. Duha na Libušnjah. Snemalca in producenta sta bila Ciril in Metod Bajt, digitalna montaža Izidor Šček v studiju Radia Ognjišče.

Zgoščenka "25 let" je nastala pod umetniškim vodstvom Metoda Bajta in mentorstvom maestra Marka Muniha.


Zgoščenka "Moje gosli"
je izšla pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija leta 1997, ob 20. obletnici okteta. Na njej je 15 pesmi, od tega 7 uglasbenih besedil Simona Gregorčiča in 8 priredb slovenskih ljudskih pesmi.

Posneta je bila v cerkvi Sv. Lenarta v Volčah, snemal je Ivan Rampre, producent je bil Ciril Bajt, digitalna montaža Izidor Šček v studiju Radia Ognjišče.

Zgoščenka "Moje gosli" je nastala pod umetniškim vodstvom Metoda Bajta.


VHS videokaseta "S pesmijo Okteta Simon Gregorčič od Triglava do morja",
je izšla v samozaložbi leta 1994, ob 150 letnici rojstva našega "patrona", Goriškega slavčka. Na njej je trinajstih tematsko povezanih skladb oz. "videospotov".

Kamera: Anton Vencelj in Jure Škrlep, tonski posnetki: Studio Femix Bovec, produkcija: Video Avdio Film.

Videokaseta "S pesmijo okteta Simon Gregorčič od Triglava do morja" je nastala pod umetniškim vodstvom Metoda Bajta.


Kaseta Oktet Simon Gregorčič
je izšla v samozaložbi leta 1992, ob 15. obletnici okteta. Na njej je 8 umetnih in 6 ljudskih pesmi - 4 od slednjih je priredil Metod Bajt.

Posneta je bila v studiju Femix v Bovcu. Snemalca sta bila Fabijan Rebek in Ervin Mlekuž, producenta Ciril in Metod Bajt, oblikovanje Rudi Skočir.

Kaseta je nastala pod umetniškim vodstvom Metoda Bajta.

 


 


Zgoščenka Moje gosli je izšla tudi kot glasbena kaseta.

Nekaj posnetkov pa se seveda najde tudi na svetovnem spletu...

oktet.simon.gregorcic@gmail.com                                                                  Vse pravice pridržane