"... A bratje, združimo vsi dušna svetila
ter dajmo jih domu na sveti oltár,
da v kres veličasten se bodo strnila,
ki segal do néba bo jasni mu žár:
ta domu prepodi morilne temine,
osvetli, oslavi v očéh ga tujine!"
(Simon Gregorčič - Mojim slavilcem)

 

Jože Lavrenčič


Andrej Hvala

Oton Leban

Marjan Raholin

Jože Lavrenčič

Damjan Muznik

Matej Kavčič

Valentin Žagar

Ivan Černe

 

Osnovna stran

 

 

 

Jože Lavrenčič

Kred

2. tenorist

 

Tisti drugi tenorist, ki se je oktetu pridružil leta 2004 in je v začetku pel prvi tenor 

Ena od dveh »tihih vod« okteta je drugi tenorist Jože. Je med umirjenejšimi član okteta. Pohvaliti moramo njegovo resnost in zagnanost, saj kot novejši član pridno prihaja na vaje in na njih da vse od sebe. Je tudi zelo prilagodljiv in fleksibilen, saj ga pevci v oktetu večkrat selijo iz prvega v drugi tenor in obratno. Pa še nekaj je potrebno omeniti: v zadnjem času je postal tudi blagajnik društva - menda opaža, da so se sopevci do njega začeli odtlej še prijazneje vesti kot do zdaj...

oktet.simon.gregorcic@gmail.com                                                                  Vse pravice pridržane