"... Oj mati moja domovina,
ljubezen moja li edina,
ti moja skrb in bolečina,
Bog čuvaj dobrotljivi te,
Bog živi te, Bog živi te!."
(Simon Gregorčič - Domovini)

 

Andrej Hvala


Andrej Hvala

Oton Leban

Marjan Raholin

Jože Lavrenčič

Damjan Muznik

Matej Kavčič

Valentin Žagar

Ivan Černe

 

Osnovna stran

 

 

 

Andrej Hvala    

Hum (Podmelec)

1. tenorist

 

 

Tisti prvi tenorist, ki je stopil v Metkotove čevlje in ki je v oktetu najvišji višini petja in po nadmorski višini stalnega bivališča

Andrej Hvala se je oktetu pridružil kot zadnji izmed aktualne osmerice. Jeseni 2018 ga je kot svojega naslednika v prvem tenorju pripeljal kar sam (zdaj že pokojni) Metod Bajt - Metko. Metko je v oktetu prepeval že od ustanovitve (26.12.1977) dalje, zato je svojega naslednika dolgo in skrbno izbiral. Andrej poje tudi v Moški vokalni skupini "Snežet" in v kvartetu "Karik", kar pomeni, da mu je moško zborovsko petje, in prepevanje nasploh, tako rekoč v krvi. Je eden tistih, ki ga zlepa ne boste slišali jamrati, čeprav je eden bolj zaposlenih ljudi, ki ste jih kdaj srečali. Preživlja se  s kmetovanjem na svoji kmetiji na Humu pri Podmelcu, poleti pa svojo čredo pase na Planinah Stador in Razor. Ker je tedaj dlje časa odsoten, je treba kakšno pevsko vajo organizirati kar v planini. Takrat je "na Stadorju" slišati še vse kaj drugega, kot samo mukanje, oktetovci pa tudi že razmišljajo o dopolnilni dejavnosti, ki bi vsebovala prvine sanitarne inšpekcije in sirarskega botrstva...

 

oktet.simon.gregorcic@gmail.com                                                                  Vse pravice pridržane